El vídeo afecta a la motivació de l’estudiant

El vídeo docent s’ha convertit en un recurs vertebrador en gairebé tots els MOOCs i a partir d’una anàlisi de les tipologies de vídeos docents, Philip Guo en destaca 4 com a principals:

  • L’enregistrament d’una classe tradicional (No recomanable)

  • El professor parlant directament a càmera

  • L’enregistrament de la pissarra

  • Una captura de pantalla amb una presentació i una veu de fons

 

A partir d’aquest estudi sobre “l’engagement” dels estudiants amb aquests vídeos i per la resolució de problemes d’avaluació post-vídeo, els autors de l’article han redactat una sèrie de recomanacions per a fer vídeos docents:

  1. Els vídeos curts mantenen l’atenció dels estudiants. Aquesta és la recomanació més important i per aquest motiu no recomanen el tipus de vídeo d’enregistrament d’una classe tradicional.
  2. Els vídeos de presentacions tipus PowerPoint amb una miniatura de la càmera web de la persona que parla mantenen més l’atencio que en la que només es veu la presentació.
  3. Els vídeos amb un estil més “domèstic” atreuen més que els que tenen un estil més professional.
  4. Els vídeos en els quals el docent va guixant a poc a poc a l’estil d’una pissarra són més efectius que els que tenen tot el text escrit directament amb una presentació. El dinamisme ajuda a mantenir l’atenció dels estudiants.
  5. Els vídeos de classes tradicionals es rebutgen com a aprenentage a distància.Per això, és millor pensar en missatges directes de curta durada tipus píndola.
  6. L’entonació i velocitat de la parla fan que es transmeti entusiasme i l’estudiant estigui més atent. Encara que pensem que parlem molt ràpid si els alumnes ho necessiten podran aturar el vídeo.

 

Per a més detalls sobre aquest estudi, podeu llegir l’article complert. Per a assessorament i suport sobre vídeos docents, ens podeu enviar un missatge a dissenya@uoc.edu.

 

Aquest resum està extret de: https://www.edx.org/blog/how-mooc-video-production-affects#.VIf9bTGG98F