Recomanacions sobre llicències Creative Commons

Donat la diversitat de llicències Creative Commons que existeixen us deixem unes recomanacions per a poder fer servir als vostres vídeos docents o a qualsevol altre tipus de material.

Recomanem les següents llicències (sempre citant-les correctament)

CC PD (Domini Públic)

CC By (Reconeixement)

CC By SA (Reconeixement Compartir igual)

No recomanem les següents llicències

CC By NC (Reconeixement no comercial)

CC BY NC SA (Reconeixement no comercial compartir igual)

CC By ND (Reconeixement sense obra derivada)

Les llicències que no permeten fins comercials es poden fer servir per a vídeos propis, domèstics, però per poder fer una difusió als canals institucionals de la UOC no les podrem fer servir.

En el cas de la llicència CC By ND, no tindrem problemes per fer-la servir per a fins comercials; però en el moment de fer un vídeo estem fent una obra derivada, així que el millor serà no fer-la servir.

En el cas que trobem un recurs on no s’especifica quin tipus de llicència té, es pressuposa que té tots els drets reservats, per tant no la podrem fer servir a les nostres creacions.