Tipus de llicència Creative Commons

A continuación us deixem un breu resum del tipus de llicències Creative Commons i que vol dir cada una.

Podeu mirar que significa cada icona o condició o bé directament que vol dir cada llicència.

Reconeixement (Attribution): Sempre cal reconèixer l’autoria.

No Comercial (Non commercial): Es pot fer servir quan el seu ús no tregui profit econòmic.

Sense Obres Derivades (No Derivate Works): No es poden fer modificacions de la obra original.

Compartir Igual (Share alike): L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

Amb aquestes quatre condicions combinades es poden generar les sis llicències que podeu triar:

Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, i la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció. S’ha de reconèixer l’autoria.

Reconeixement – NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc no es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials. S’ha de reconèixer l’autoria.

Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa):

No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. S’ha de reconèixer l’autoria.

Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd):

No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. S’ha de reconèixer l’autoria.

Reconeixement – CompartirIgual (by-sa):

Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. S’ha de reconèixer l’autoria.

Reconeixement – SenseObraDerivada (by-nd):

Es permet l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades.S’ha de reconèixer l’autoria.

Font: http://es.creativecommons.org/licencia/

 

Llicència de Domini públic

Aquest tipus de llicencia voldrà dir que podrem fer servir l’arxiu sense limitacions, fins i tot per a fins comercials. L’obra forma part del domini públic i pertany a tothom.