Multiblogs a l’aula: Canvi en el procés de creació

Darrerament, la creació dels multiblogs ha generat diferents tipus d’incidències i per aquest motiu s’ha desenvolupament una nova manera de crear els blogs individuals de cada estudiant, sota una mateix blog.

Les millores que aporta aquest canvi són les següents:

  • Quan un usuari d’una aula accedeix al multiblog s’assigna automàticament a aquell blog.
  • En el blog els estudiants són autors i els professors editors.
  • Quan s’accedeixi al blog es veuen inicialment les entrades dels professors.
  • En el menu lateral dret hi ha un widget (blogroll) amb el llistat d’autors (estudiants del blog). Si es clica un autor es carreguen les entrades només d’aquell autor.
  • Tothom pot fer comentaris en totes les entrades.
  • Tothom pot veure les entrades de tothom.
  • El professor, quan accedeixi a l’administració, pot crear, veure i editar totes les entrades.
  • Els estudiants, quan accedeixen a l’administració, només poden crear, veure i editar les seves entrades.
  • Quan s’accedeixen a les entrades per estudiant surt el nom “el blog de “nom estudiant“”, tal i com passa actualment.

Els multiblogs s’usen amb diferents objectius docents; sovint com una eina perquè l’estudiant reflexioni i documenti el seu procés d’aprenentatge.

Per tal d’afegir un multiblog a l’aula, els PRAs i consultors ho podeu fer directament des de l’edició de l’aula.