Les millores del Langblog i Tandem de SpeakApps a les aules de la UOC

En el marc de la segona fase del projecte de SpeakApps i de la Transferència de la UOC s’han desenvolupat un conjunt de millores en dues de les eines: Langblog i Tandem.

Aquestes noves versions estaran disponibles aquest semestre a l’aula de la UOC.

Les millores més destacades són:

Langblog

  • Millores en el disseny de la plantilla (homogeneïtzació d’estils)
  • Plantilla responsive (adaptable a tauletes i mòbils)
  • Comentaris anidats i paginats
  • Millores en el sistema de marcatge de lectura en els comentaris (banderes)
  • Substitució de Kaltura pel sistema de media streaming Wowza

Tandem

  • Millores en el disseny de la plantilla
  • Plantilla responsive (adaptable a tauletes i mòbils)
  • Millores en el sistema d’invitacions
  • Millores en els exercicis de Timer
  • Disponible per Internet Explorer

Per a més informació sobre les eines podeu consultar l’infoblog de SpeakApps.