La nova aula – novetats setembre 2014

En els darrers mesos el focus de desenvolupament de la nova aula l’hem posat en resoldre les incidències que van sorgir al llarg del semestre passat per tal d’assegurar un funcionament correcte durant el semestre vinent.

Si voleu sol·licitar la nova aula o algun tipus de formació, podeu fer un missatge a aula@uoc.edu.

Les millores de disseny i de interacció de la nova aula per aquest semestre són:

  • Els enllaços a les eines de comunicació es situen en primer lloc de la columna dreta per tal de donar més protagonisme a la interacció en l’aula. Les opciones que fins ara sortien en primer lloc, estan ara a la barra superior, tal i com es veu en la imatge inferior.

 

  • S’ha redissenyat el widget d’aula (de la plana d’inici) per fer més evident l’accés a l’aula. A més a més, els estudiants tenen per defecte aquest mòdul semi-minimitzat, és a dir només veuen la part de color i la barra superior.

 

 

  • L’estudiant pot marcar una activitat com a completada. D’aquesta manera es treballa el concepte de “progrés” i el consultor/PRA pot saber quan l’estudiant dóna per acabada una activitat.

 

 

  • Els comptadors dels widgets sónc enllaçables i clicables a les eines. Abans només era clicable la icona, ara també ho són els números.

 

 

  • Nou disseny, adaptat a l’actual, de la pestanya de “materials i fonts”.

També s’han millorat les pàgines d’error, oferint més feedback a docents i estudiants.

Alhora també s’han tractat aspectes visuals i de la interacció fent més fàcil i agradable la navegació per l’aula.

Recordeu que teniu els manuals sobre la nova a la vostre disposició:

Tutorials

Tutorial per a estudiants en català [http://cv.uoc.edu/aulaca/estudiant.html]

Tutorial per a estudiants en castellà [http://cv.uoc.edu/aulaca/estudiante.html]

Tutorial per a docents amb permisos d’edició en català [http://cv.uoc.edu/aulaca/docent.html]

Tutorial per a docents amb permisos d’edició en castellà [http://cv.uoc.edu/aulaca/docente.html]

 

Per qualsevol pregunta, formació o course sprint no dubteu a contactar-nos: aula@uoc.edu