Canvi del servidor de vídeo de totes les eines de l’aula

Fins ara totes les eines que fan servir vídeo a dins de l’aula (Langblog, Presenta, VídeoPAC, entre d’altres) han usat Kaltura com a eina per a enregistrar i reproduir els vídeos. Aquest semestre es canvia de proveïdor i el nou sistema usa Wowza connectat amb màquines d’Amazon.

En concret Wowza i Amazon formen part de l’arquitectura complerta per a totes les aplicacions que usen vídeo a les aules, anomenada UOC eduMedia que s’encarrega de l’enregistrament i la visualització dels vídeos.

Els principals motius a nivell d’ús per fer aquest canvi han estat:

  • Autonomia i personalització de les funcionalitats i la interfície, donat que Wowza permet modificar el codi complert del seu servei això proporciona més llibertat
  • Autonomia en resolució d’incidències, que ja no depèn de tercers sinó de la UOC.
  • Aquesta flexibilitat també permetrà incorporar i millorar els components tenint en compte els requeriments docents.
  • Un altre punt fort és la constant evolució i la compatibilitat amb dispositius mòbils.
  • Resoldre problemes del plug-in de Kaltura. Per exemple, quan s’usa un micròfon extern, sovint apareix el missatge “connecting to server” i el sistema no respon. S’ha mirat que Kaltura millorés aquesta funcionalitat però no s’ha resolt.

Tot i que és un canvi essencialment tecnològic i, inicialment amb poc impacte a nivell d’usuari, a curt i mig termini ajudarà a continuar millorant les experiències d’ensenyament i aprenentatge.

Aquest projecte s’està treballant conjuntament amb diferents equips de Tecnologia de la UOC doncs és un projecte transversal que impacta a diferents nivells de la tecnologia.