Edició de vídeo amb Movie Maker

Molts de vosaltres ja feu servir l’espai multimèdia per a enregistrar els vostres vídeos docents, però de vegades no es pot fer tot l’enregistrament seguit i cal fer una mínima edició.

Movie Maker és un editor de vídeo gratuït per a PC que en la seva darrera versió incorpora diverses millores i opcions.

Amb aquest editor podreu:

  • Tallar vídeos
  • Unir diferents vídeos
  • Posar textos
  • Afegir imatges
  • Afegir àudio
  • Enregistrar amb la càmera web

(entre d’altres)

 

Podeu descarregar-lo de la pàgina oficial.

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-live/movie-maker