Com és la PAC ideal segons els estudiants

Durant el mes de Juny de 2014, hem preguntat als estudiants la seva opinió sobre com hauria de ser la seva PAC ideal a través l’eina de twitter i un formulari online.

Aquest és el resultat de les seves respostes:

La PAC ideal està relacionada amb els continguts de l’assignatura i es presenta de forma clara, concisa i ben cuidada en la seva presentació (sense faltes, format i redacció).

L’activitat a desenvolupar ha de combinar la teoria i la pràctica tenint en compte la realitat i és professionalitzadora.

És una PAC engrescadora on el consultor és present en tot moment i ofereix feedback adient i concret.

Fer la PAC ens ajuda a estudiar d’una forma creativa i motivadora.