Cursos per a consultors sobre les eines i vídeos docents de l’aula

Aquest darrer semestre hem tornat a impartir el curs a consultors sobre eines docents amb dos clars objectius:

També hem ofert la primera edició sobre el curs de vídeos docents. L’objectiu d’aquest curs és promoure l’ús del vídeo tant com a material docent com a eina de comunicació. D’aquesta manera s’aconsegueix més proximitat entre consultor i estudiant i es poden també fer més entenedors conceptes que són dificils d’explicar per escrit.

El grau de satisfacció dels participants ha estat molt elevat. A més a més, aquests cursos serveixen per animar a la utilització d’eines docents a les aules.

Aquestes són algunes de les respostes dels consultors que han seguit el curs.

 

Podeu consultar l’oferta d’aquests cursos a l’espai de suport docència del campus de la UOC.