Resum sobre la sessió d’eines docents sobre els quizzes de MOODLE

El passat 8 de juliol va tenir lloc la sessió d’eines docents sobre els quizzes de MOODLE. En aquesta sessió la professora Mercè Boixadós dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i el Professor David Martínez dels Estudis de Dret, ens han presentat les seves experiències amb aquesta eina a les seves aules. Els quizzes són una eina de MOODLE que permet la creació de qüestionaris a l’aula amb grans possibilitats de configuració.

La Mercè utilitza els qüestionaris de MOODLE a l’assignatura de Tècniques anàlisi de dades quantitatives. Ella destaca que aquesta eina permet a l’estudiant fer una activitat essent possible errar. En el cas de les PAC’s, com que són avaluatives, no permeten a l’estudiant fer errors, qüestió que ella creu que és important per a aprendre en la seva assignatura. En aquest cas doncs, l’eina de quizz per aquesta assignatura està configurada per permetre que l’estudiant practiqui allò que va aprenent a l’assignatura sense tenir un gran impacte a la nota.

Per altra banda, el David, utilitza els qüestionaris com a eina per a avaluar que els estudiants hagin estudiat els materials dels diferents mòduls de l’assignatura d'”Introducció al Dret”. Per a cada Mòdul, els estudiants han de fer un qüestionari i una PAC. El pes avaluatiu del qüestionari és del 25%. El David comenta que els estudiants acostumen a esperar l’enunciat de la PAC per revisar els continguts i buscar aquell apartat que resol l’activitat. Quan l’objectiu de l’assignatura és que revisin tot el material abans de fer la PAC. Els qüestionaris és una eina molt adequada per confirmar que els estudiats han estudiat els mòduls abans de fer cada activitat.

Moltes gràcies a tots per la vostra participació a la sessió!.