Resum de l’eina de sessions docents sobre XWiki

Tal i com us anunciàvem en aquesta entrada, el passat dimarts 15 de juliol va tenir lloc la sessió sobre eines per dinamitzar l’aula.

En Marc Romero, dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, va explicar la seva experiència creant els materials sobre XWiki.

Els següents materials s’han publicat amb una llicència Creative Commons – Atribució, i els podeu veure a les adreces següents:

En Marc destacava diversos aspectes de l’entorn XWiki.

Aspectes positius:

 • Editor enriquit potent que permet introduir elements multimèdia.
 • Alt grau de configuració i adaptació a les necessitats de l’usuari.
 • L’existència de diferents modes d’edició permet adaptar-la al nivell dels usuaris.
 • Pot ser una bona eina per la construcció col·laborativa i la creació de continguts, permetent mostrar o amagar arxius adjunts, comentaris, …
 • Permet la inserció de panells tant a la part central de la pantalla com a les laterals.
 • Es pot adaptar a la visualització en dispositius mòbils a través d’una “mobile skin”

Dificultats a superar:

 • Requereix coneixement de codi per realitzar algunes funcions senzilles (p.e.: centrat de videos i taules).
 • El grau d’adaptabilitat va lligat al grau d’expertesa de l’usuari: per realitzar canvis d’aspecte fora de l’estàndard, cal dominar estils CSS.
 • Tot i que permet preparar una versió imprimible, la seva preparació és laboriosa i no molt usable.
 • No existeix una guia d’estil per al seu ús com a suport de materials i no permet el multiformat.
 • Si es treballa prèviament el contingut en un processador de textos, el traspàs és laboriós: cal adaptar el format.

Consells d’ús:

 • Valorar abans de decidir-se per aquesta eina l’objectiu per a la que s’utilitzarà.
 • És necessari tenir molt clara l’estructura del contingut per tal de fer el traspàs a “espais” de la wiki.
 • Donades les possibilitats de l’eina és recomanable reduir el text en el contingut i posar-hi element multimèdia.
 • Definir clarament el format del contingut abans de bolcar-lo.
 • Aprofitar els panells com a complement al contingut (barra de navegació, núvol de tags,…)