Anotacions en el nou format web dels materials: Resultats dels tests d’usuari

Al febrer del 2014 es van dur a terme un conjunt de tests d’usuari per a avaluar l’encaix i usabilitat d’un conjunt de funcionalitats associades a l’aula centrada en l’activitat (http://aula.blogs.uoc.edu/2014/06/16/resultats-dels-tests-dusabilitat-sobre-la-nova-aula/), la plana Aules i el nou format web.

L’objectiu de les funcionalitats associades al nou format web dels materials és facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants així l’actualització dels continguts i la comunicació entres docents i estudiants en relació als conceptes que es tracten en els mòduls. Els resultats van ser molt positius. Tots tres perfils – estudiants, consultors i professors – van valorar positivament les noves funcionalitats.

Estudiants

 • Evitarà fer ús del paper, doncs ara el que fan és remarcar i anotar sobre el paper
 • Fàcil d’usar i senzill, el quadre de diàleg per a editar, s’entén bé.
 • Poder generar un document amb totes les anotacions els sembla molt útil.
 • La sensació és molt positiva i es veu molt útil.

Consultors

 • Reduirà les impressions del material
 • Fàcil d’usar i pràctic.
 • Poder recuperar totes les anotacions en un document és molt útil.
 • Agrada i facilita la feina
 • És molt interessant per l’estudiant per a estudiar i per a la interacció amb ells, a partir d’una anotació pots crear un fil de conversa.
 • Poder introduir les errates és molt pràctic.

Professors

 • Podria servir per a veure el que llegeixen els estudiants en els mòduls, si els usen. Creuen que els estudiants només miren la part que afecta a la PAC.
 • Molt fàcil d’usar, és el mateix que farien a mà.
 • És una millora per a evitar d’enviar el Word amb totes les errates.
 • Permet ajudar a l’estudiant a saber què és el més important.

Els tests d’usabilitat de les anotacions també ens van permetre recollir tot un conjunt de suggeriments i peticions de millora sobre les quals hem estat treballant. El proper setembre 2014 posem, doncs, en marxa una versió 2 de les anotacions.

Per tenir més detall, podeu consultar aquest document que recull tots els resultats:

Download (PDF, Unknown)