Sessió sobre anotacions en el format web el 9 de juliol

El pròxim 9 de juliol s’ha organitzat una sessió de treball dirigida a docents per a explicar les novetats en les anotacions en el format web dels materials i les seves evolucions. Aquestes novetats són el fruit d’un procés de canvis que va arrencar el setembre del 2013 amb la posada en marxa (versió alfa) del nou format web del material basat en tecnologia HTML5.

De fet, aquesta tecnologia ofereix tot un conjunt de possibilitats per a enriquir i augmentar la interactivitat en el materials. L’objectiu és anar integrant o desenvolupant petits components que responguin a les necessitats dels docents.

Amb aquesta intenció se celebra la pròxima sessió de treball, en què també es presentarà la feina feta fins ara.

Un parell d’exemples sobre les possibilitats del HTML5 són: HTML5WebApps – Scientific Calculator o HTML5 & CSS3 Readiness.

Respondre a demandes d’estudiants i docents

El nou format web del material basat en la tecnologia d’HTML5 es va posar en marxa fa un any a partir d’una adaptació del framework de Bootstrap. El canvi es va fer per respondre a demandes tant de docents com d’estudiants i per l’evolució constant de la tecnologia. La qüestió de les anotacions s’havia treballat ja amb altres projectes, però no ha estat fins ara que la tecnologia ho ha facilitat.

A partir dels requeriments recollits en estudis d’usuari amb estudiants (reunions de grups, enquestes, sessions de cocreació) i docents (tests d’usuari, enquestes, reunions) es va començar a dissenyar i desenvolupar l’evolució del nou format web dels materials.

Els requeriments principals

Les principals demandes d’estudiants i docents es resumeixen en el següents punts:

 • Actualitzar el disseny del format web dels materials.
 • Millorar l’accés als materials des de dispositius mòbils (resolent també la incompatibilitat del Flash amb aquests dispositius).
 • Incorporar interactivitat als materials.
 • Facilitar l’actualització dels continguts.
 • Poder afegir una capa de comprensió als materials.

Les novetats a partir de setembre

Així, a partir de la versió inicial, s’ha continuat treballant en la millora i evolució del format HTML5 i de les opcions per a les anotacions. De cara al proper setembre, és previst que les anotacions associades a aquest nou format i a l’aula centrada en l’activitat permetin:

 • Filtrar les anotacions: separar les anotacions de les altres i filtrar per públic, privat, fe d’errata.
 • Generar un URL per a posar enllaços directes al material.
 • Fer el seguiment a les anotacions (TinCan i plana Aules). Inclou una visualització d’histograma sobre què marquen els estudiants.
 • Oferir la visibilitat de les anotacions noves des del widget de l’aula.
 • Poder exportar un PDF amb les anotacions tipus «fe d’errates».
 • Permetre posar anotacions enriquides: URL i vídeos.
 • Poder treballar sense connexió i tenir accés directe des d’una aplicació (app Anota).

Per a participar en la sessió

Si tens interès a participar en la sessió del dia 9 consulta aquest enllaç.

D’altra banda, aquí tens més informació sobre les anotacions i el nou format web:

Les anotacions: Un recurs per a subratllar i prendre notes sobre el material web

Anotacions sobre el nou material web (versió alfa)

Nou material en format web multidispositiu

Comparativa d’eines per al projecte d’anotacions sobre HTML5