Resultats dels tests d’usabilitat sobre la nova aula

Com valoren la nova aula centrada en l’activitat els professors, consultors i estudiants de la UOC? Els darrers mesos s’han dut a terme tests d’usuaris i una enquesta amb l’objectiu de conèixer l’opinió del usuaris sobre aquesta nova interfície. El resum dels resultats de l’enquesta els pots llegir aquí: http://aula.blogs.uoc.edu/2014/06/16/resultats-de-lenquesta-sobre-laula-centrada-en-lactivitat/.

Test d’usuaris

Durant el mes de febrer de 2014 es va realitzar una ronda de tests d’usabilitat amb 4 professors, 4 consultors i 4 estudiants. Tots tres perfils valoren molt positivament la nova aula.

Els estudiants la veuen intuïtiva, còmoda, fàcil, pràctica i, en definitiva, més agradable: “ve de gust quedar-s’hi estona a treballar”. També la veuen més activa, perquè et situa en l’activitat que està en curs. Els elements més útils són el registre d’avaluació contínua i el tauler.

Els consultors coincideixen amb els estudiants en l’opinió sobre l’aspecte visual. Veuen que l’aula és més fàcil per a l’estudiant perquè tenen menys consultes tècniques. Creuen que la nova estructura serveix de guia de treball, i li veuen molt de potencial per afegir-hi noves eines. Crear i editar noves activitats és molt fàcil, i les eines disponibles són suficients. Entre els aspectes a millorar destaquen falta de claredat a l’hora de desar els canvis a l’aula i algunes incidències de funcionament que cal solucionar.

Els professors se sumen a les opinions anteriors, i hi afegeixen que l’aula és flexible, ja que permet adaptar els elements a les necessitats de cada assignatura. Com a aspectes a millorar destaquen la falta de claredat en la transversalitat dels recursos, i el fet que el mode edició i el de visualització són massa similars i no els permet distingir clarament quan estan visualitzant i quan estan editant.

Suggerències de millora

Les millores suggerides varien força d’un perfil a l’altre ja que cadascú té necessitats diferents.

Els estudiants demanen afegir les dates d’examen a la línia de temps, tenir la nota mitja de l’assignatura a la vista per tenir constància del seu progrés, i afegir a l’apartat d’eines de l’aula les notícies del butlletí del campus per no perdre-se-les.

Els consultors, pel què fa a l’edició de l’aula, demanen unificar les opcions de desar canvis, ja que provoquen certa confusió com hem comentat abans. Demanen també que, en el seu perfil, la data que aparegui en la línia de temps sigui la data d’inici de l’activitat enlloc de la de lliurament, ja que per ells és la data més important.

També comenten que caldria millorar les opcions de taules en l’editor de text.

Respecte la visualització de l’aula, demanen destacar la part de comunicació de l’assignatura, incorporar notificacions per a les eines de comunicació associades a una activitat, i afegir elements de comunicació síncrons com “whatsapp”.

Els professors, pel què fa a l’edició de l’aula, demanen afegir noves opcions de “transversalitat” per a les eines de l’aula, retocar algunes opcions de visualització dels elements configurables, afegir tutorials per a l’edició, i poder veure els canvis abans de desar-los.

Pel què fa a la visualització, els professors demanen una major calendarització de la línia de temps, i treure el pla docent de la línia de temps i donar-li més rellevància.

Aquest conjunt de millores i suggerències les estem valorant i les anirem incorporant en properes versions de l’aula.