Resultats de l’enquesta sobre l’aula centrada en l’activitat

Durant el mes de març de 2014 vam realitzar una enquesta a estudiants i professors sobre l’ús de la nova aula. L’enquesta l’han respost prop de 600 estudiants i 100 professors, i de cara a valorar les respostes s’han diferenciat els perfils d’uns i altres.

Formació i adaptació

Més de la meitat dels docents (professors i consultors) han fet alguna formació sobre la aula, i d’aquests el 90% considera que la formació ha estat útil o molt útil.

La majoria de professors i consultors han rebut formació sobre la nova aula

A més, el 60% dels docents han aprofitat el canvi d’aula per redissenyar les activitats.

La majoria de professors i consultors han aprofitat el canvi d'aula per redisseenyar activitats

Eines i recursos

L’enquesta també permet valorar l’ús de les eines i recursos d’aula. En aquesta primera gràfic es veu que les eines més útils per fer el seguiment de l’assignatura, per als docents, són el tauler, el pla docent i el fòrum; pels estudiants, en canvi, les eines més útils són el tauler i el calendari.

Elements més utilitzats per professors, consultors i estudiants per fer el seguiment de les assignatures

Respecte les eines d’aprenentatge, docents i estudiants coincideixen en general però difereixen en la utilitat de les eines de blog, microblog i present@.

Eines d'aprenentatge considerades més útils per professors, consultors i estudiants

Widget de la plana d’inici

La majoria de docents el troben útil, si bé n’hi ha força que voldrien tenir-hi més informació.

Els professors i consultors valoren positivament el mòdul de la plana d'inici

Línia temporal

Tant estudiants com docents troben útil la línia temporal per veure l’organització de l’assignatura.

Professors, consultors i estudiants valoren positivament la línia temporal

Valoració general

Per part dels docents, la part que queda per sota de la mitja en les valoracions és la part social, de relació amb els estudiants i entre professors i consultors. Els estudiants valoren positivament el disseny però troben a faltar senzillesa d’ús i la relació amb altres estudiants.

Aspectes més i menys valorats de la nova aula per professors, consultors i estudiants

En relació a l’aula anterior, però, la nova aula té una millor valoració en tots els aspectes excepte els dos que hem comentat.

En comparació, l'aula centrada en l'activitat es valora millor que l'aula antiga

La valoració general, per part dels docents, és positiva, ja que es valora en un 3,3 sobre 4.

La valoració mitjana dels canvis és d'un 3,3 sobre 4

Actualment estem treballant per una banda en consolidar l’aula i per l’altra en incorporar millores arran del feedback de docents i estudiants.