Les anotacions: Un recurs per a subratllar i prendre notes sobre el material web

El semestre passat vam fer un estudi d’usuaris per tal de conèixer l’ús dels materials que fan els estudiants. En aquest estudi es posava de manifest que els estudiants necessiten afegir una “capa de comprensió” sobre els materials que llegeixen. Normalment aquesta capa de comprensió s’afegeix sobre el paper: subratllar, destacar i prendre notes, però no existeix un equivalent tant còmode en la versió digital dels materials.

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, hem adaptat una eina per fer anotacions sobre pàgines web als materials de l’aula. Aquesta aplicació funciona sobre el nou web en format HTML5, i durant el semestre actual està en funcionament sobre els materials en HTML5 vinculats a assignatures que tenen l’aula centrada en l’activitat.

Aquesta eina permet als estudiants:

 • Ressaltar parts del text del material.
 • Afegir notes a les parts del text ressaltat.
 • Exportar les parts del text que han ressaltat, i les notes, en un fitxer en format PDF.

I als docents els permet:

 • Marcar errates en el material.
 • Fer visibles les seves notes per als estudiants.

 

Captura anotacions HTML5

Captura anotacions HTML5

A continuació us mostrem l’ús que s’està fent d’aquesta eina. En la primera gràfica hi podem veure els usuaris que fan anotacions i la quantitat d’anotacions que es fan total.

Usuaris anotacions HTML5

Usuaris anotacions HTML5

En la gràfica següent mostrem les anotacions per tipologia. La diferència entre destacat i subratllat de moment només varia en el color que utilitzem per ressaltar el text. Les errates només les poden marcar els professors.

Tipus d'anotacions HTML5

Tipus d’anotacions HTML5

Properes passes

De cara als propers semestres tenim ja una sèrie de millores per anar afegint a l’eina, algunes dirigides a docents i d’altres a estudiants. Per als estudiants són les següents:

 • Posar al widget de l’aula les anotacions del consultor pendents de llegir.
 • Indicar els estudiants que estan llegint el material en aquell moment.
 • Permetre el treball amb els materials sense connexió a internet.
 • Oferir una app amb accés directe al material web.
 • Filtrar les anotacions per tipus i per usuari.

I per als professors:

 • Exportar un PDF d’errates per passar-les a l’editor.
 • Crear anotacions enriquides (enllaços i vídeos per ampliar el material).
 • Visualització gràfica de les parts del material més anotades pels estudiants.
 • Donar permisos als estudiants per fer anotacions públiques.

Si teniu interès en conèixer aquest projecte més a fons, recordeu que hi ha una sessió de treball sobre anotacions aquest mes de juliol: http://aula.blogs.uoc.edu/2014/06/11/sessions-de-treball-a-lestiu/.