Pilot de l’eina Present@ 2.0

Present@ és una eina que permet als estudiants lliurar activitats en forma de vídeo. D’aquesta manera es poden avaluar les competències orals dels alumnes. L’eina integra Kaltura i WordPress, per la qual cosa des d’una mateixa interfície podem enregistrar i/o pujar un vídeo i publicar-lo directament a l’aula.

A més a més permet que d’altres usuaris facin comentaris sobre aquest vídeo publicat, molt utilitzat sobretot a les presentacions de TFM i TGS.

A la darrera convocatòria dels APLICA 2013 es va proposar de fer una sèrie de millores sobre aquesta eina per tal de poder generar continguts àudiovisuals enriquits i per poder donar un feedback més acurat.

El projecte resultant rep el nom de Trànsits/Coment@, però actualment és mes conegut com a Present@ 2.0.

 

Les millores de l’eina

Les correccions del vídeos lliurats pels alumnes es poden fer en un punt concret, el que ajuda a corregir amb precisió sense haver de donar referències de temps del tipus “al minut 3 has dit…”. Amb aquestes millores el docent fa l’anotació en un moment puntual i al reproduir-lo l’estudiant pot veure exactament a quin moment te aquestes anotacions.

 

A la imatge tenim la línea de temps inferior amb les anotacions distribuïdes al llarg del temps i a la dreta el contingut d’aquesta anotació.

2

 

D’altra banda permet que els docents puguin crear vídeos amb continguts afegits multimèdia, com imatges, comentaris de text, àudio, enllaços i fins i tot petits qüestionaris, tot per sobre del vídeo original.

Captura

Simplificació de la interfície

A partir del feedback rebut dels docents en d’altres eines que fan servir el mateix sistema WordPress/Kaltura, vam trobar que el panell d’administració del WordPress no era molt intuïtiu per als alumnes. Per aquest motiu en aquesta nova versió hem simplificat la interfície.

A la hora de publicar un nou vídeo, en comptes d’haver d’entrar al WordPress, us trobareu amb aquest formulari:

Pilot

Aquest mes de maig començarem amb el primer pilot d’aquestes noves implementacions en dos grups: en un grup s’avaluarà l’apartat d’anotacions per a les correccions dels TFGs i participaran aproximadament uns 20 alumnes, l’altre grup farà continguts àudiovisuals enriquits com a materials docents.

Farem un procés de seguiment durant el pilot i al finalitzar recollirem el feedback de tot l’equip docent i dels estudiants per mirar quins punts podem continuar millorant.

 

Us mantindrem informats!