Resultats de la prova pilot amb iPac

Durant el primer semestre d’aquest curs 2013-2014 hem fet la primera prova pilot amb l’eina d’iPAC. L’iPAC és una eina que permet corregir i avaluar les PAC dels estudiants amb un iPad.

A continuació us presentem els resultats de la prova pilot on han participat 10 consultors dels Estudis d’Economia i Empresa.

Per a l’avaluació hem utilitzat un qüestionari on hem recollit la valoració de l’experiència amb iPAC de 8 dels 10 participants. La primera part del qüestionari recull informació sobre el tipus de feedback que acostumen a oferir els consultors als estudiants així com els moment d’oferiment d’aquest feedback. La segona part del qüestionari recull informació específica del funcionament de l’iPAC i de la seva utilitat com a eina per corregir i oferir feedback als estudiants.

Els resultats han estat molt positius pel que fa a com l’iPAC ha facilitat la correcció i l’oferiment del feedback, tot i que cal tenir en compte l’increment de les feines de correcció que implica utilitzar aquesta eina. A continuació us facilitem les dades concretes d’algunes de les preguntes fetes al qüestionari:

1 2
15
6
7 8
9
16

Dels resultats obtinguts podem concloure que:

  • Les eines més habituals per l’oferiment de feedback són el RAC i el fòrum.
  • El feedback més habitual és el general per tot el grup classe i també l’específic per grups d’estudiants segons la nota obtinguda.
  • L’iPAC ha facilitat donar més feedback als estudiants.
  • L’iPAC ha facilitat l’oferiment de feedback personalitzat als estudiants.

Per aquest nou semestre 2013-2, posarem en marxa una nova prova pilot amb 10 consultors més. Si estàs interessat posat en contacte amb nosaltres a través del correu aula@uoc.edu