Millores a l’eina de RAC

A continuació us detallem les millores al RAC per aquest nou semestre.

RAC del consultor

  • Indicador de que el consultor ha enviat un comentari a l’estudiant. A través del RAC, el professor pot, a més de posar notes, enviar comentaris de text i/o amb adjunts als estudiants sobre les seves PACs. La icona que apareix al costat de l’enllaç “introdueix un comentari” indica si s’ha fet cap comentari a l’estudiant. és important destacar que el comentari s’enviarà quan es publiquin les notes. D’aquesta manera el consultor pot visualitzar de forma ràpida quins estudiants tenen comentaris sobre les seves activitats.
imatge5

 

  • Indicador d’enviament de documents amb anotacions. El RAC mostra indicant amb la icona d’un clip, a quins estudiants s’ha enviat un document amb anotacions fent servir l’eina de Ipac (encara en prova pilot).
imatge6
  • Data de publicació de les notes del RAC. Les notes assignades a una PAC no són publicades als estudiants fins a la data de publicació establerta a la definició de l’activitat. Pots però publicar-les abans de la data establerta fent clik sobre el botó de “publica les notes”, un cop fet això apareix la data de la publicació.
imatge2 imatge1
  • Data de baixada de les PACs. La data que apareix indicant quan s’ha baixat la PAC d’un estudiant indica la primera vegada que s’ha realitzat la baixada. Encara que s’hagi descarregat varies vegades la data sempre serà de la primera descàrrega. D’aquesta manera l’estudiant pot saber la data de la primera descarrega de la seva PAC. Fins ara la data de baixada de les PACs per part dels consultors era la última vegada que s’havia baixat alguna PAC.
imatge3
  • Exportació en excel. És possible descarregar en format EXCEL les notes del RAC per poder-les després importar de nou. Fins ara el format d’exportació de les notes del RAC era en CSV.
  • L’efeedback. l’e-feedback és una funcionalitat del RAC que permet l’enviament de comentaris als estudiants, de forma individual i massiva, en format de vídeo i d’àudio.

RAC del professor

  • Nom del consultor. Per a cada una de les aules, el professor pot veure el nom del consultor responsable.
imatge4