Anotacions sobre el nou material web (versió alfa)

Aquest nou semestre totes les aules noves (aula centrada en l’activitat) incorporaran la prova pilot de les anotacions lligada amb el nou format web de material.

Aquest component del format web permet, entre d’altres, les següents funcionalitats:

  • ANOTAR, seleccionar i triar el tipus de nota afegint comentaris a la part de text que es vulgui.

Els estudiants tenen dues tipologies de nota: “destacat” i “subrayat”.

Els consultors i professors tenen 3 tipologies de nota: “destacat”, “subrallat” i “errata”. Aquest darrer tipus de nota només marca el text on hi ha una errata. Aquestes notes queden guardades en aquell material però encara no hi ha cap procés automàtic definit per tal de corregir les errates. Durant aquest semestre es treballarà en la definició d’aquesta millora.

anotacions blog anotacions blog
  • COMPARTIR les anotacions amb els estudiants de l’aula.

Aquesta opció només esta disponible pels perfils (consultor i professor). Quan una anotació és compartida es donen aquestes situacions:

– Si l’anotació la comparteix el consultor, només la visualitzen els estudiants de la seva aula i el PRA.

– Si l’anotació la comparteix el professor, es visualitza per tothom d’aquella assignatura (independentment de l’aula).

anotacions blog

  • VISUALITZAR i DESAR totes les anotacions (subratllat i text) en PDF.

Tots els usuaris diposen d’un menú on visualitzar totes les anotacions, editar-les i navegar per elles.

anotacions blog

Aquesta és la primera versió de les anotacions i continuem treballant en noves funcionalitats per adaptar-ho a les necessitats d’estudiants i docents.

Atenció: Per aquelles persones que useu Diigo, veureu que apareixen dues opcions d’anotacions. La petita icona són les anotacions UOC. L’altra són les anotacions de Diigo.

Diigo copia