Resultats segon pilot i millores VídeoPAC

En aquest darrer semestre hem fet la segona prova pilot del VídeoPAC en set assignatures, amb més de 20 aules diferents.

L’acceptació en general per la eina és bona, encara que tenim uns punts a millorar que es destaquen a la enquesta final del pilot. Us adjuntem el resultat complert en català i en castellà de les enquestes fetes a estudiants.

De cara al semestre vinent de moment ja tenim la petició per a 5 aules de dos assignatures diferents ( i tenint en compte que la majoria de participants al semestre passat repetirà, tenim una previsió d’entre 1500-2000 estudiants. (confirmats 270 per ara).

A partir de les dades recollides a les entrevistes amb docents i les enquestes als estudiants durem a terme les següents accions:

  • Simplificar la interfície per tal de que sigui més entenedor l’enregistrament i/o la càrrega dels vídeos a partir d’un formulari més intuïtiu.

  • No deixar posar esborranys, es publicaran tots directament per tal de que no es quedin “amagats”.

  • Posar els manuals a la capçalera de la eina

  • Tenir la opció de publicar directament el vídeo enregistrat amb el mòbil.

  • Posar un missatge d’avís per tal que facin servir un navegador diferent a l’Explorer mentrestant es soluciona la incidència.

  • Recomanar mitjançant un avís de text durant l’enregistrament que que facin servir uns auriculars amb micròfon integrat per tal de tenir una bona qualitat d’àudio.

  • Poder ordenar els vídeos per nom de l’estudiant.

  • Manuals concrets per a consultors (tipus d’arxiu, pes màxim.. etc).

  • Exportar un llistat del estudiants que han lliurat (com al rac).