Accions d’acompanyament del 2013

L’any 2013 es va posar en marxa l’acció “Tens 9 hores d’acompanyament. Fes-les servir!“. Aquesta campanya vol facilitar el camí als professors que necessiten algun tipus de formació o d’assessorament en l’ús de la tecnologia per a l’aprenentatge en la seva docència. Si un professor/a necessita assessorament, només ha d’omplir el formulari de les 9 hores i ens posarem en contacte amb ell.

Ús de les 9 hores

L’ús de les 9 hores ha generat tot un seguit del què en diem “accions d’acompanyament”. En aquestes accions oferim suport a professors i consultors en diferents modalitats. Tot seguit us mostrem les xifres del 2013. Les hem classificat per tipus d’accions, que poden ser les següents:

  • Course Sprint: sessions d’adaptació de les assignatures a la nova aula centrada en l’activitat. Utilitzem una metodologia de “disseny per competències”.
  • Formacions: sessions de formació sobre una eina determinada.
  • Sessions eines docents: sessions on els professors expliquen quin ús han fet de les eines a les seves aules.

Hi ha altres tipologies d’accions d’abast més reduït que no hem inclòs aquí, com les entrevistes docents, la realització de vídeos, etc.

Accions

En la gràfica següent es mostra la quantitat d’accions per tipologia.

Accions d'acompanyament per tipologia: nombre d'accions

Accions d’acompanyament per tipologia: nombre d’accions

Assistents

En la gràfica següent es mostra la quantitat d’assistents a les accions d’acompanyament per tipologia.

Accions d'acompanyament per tipologia: nombre d'assistents

Accions d’acompanyament per tipologia: nombre d’assistents

Mirant les dues gràfiques podem veure que el Course Sprint és el que requereix més atenció, ja que amb 25 sessions no hem arribat al centenar de persones. Amb les sessions d’eines docents passa el contrari: amb menys de cinc sessions hem arribat a gairebé 300 persones.