Activació del PACPlagi a l’aula

Des de fa alguns semestres la UOC disposa d’una eina de detecció de plagi que possibilita la detecció de còpia entre els lliuraments dels estudiants, es tracta de l PACplagi.

A la nova aula centrada en l’activitat, l’activació de l’eina PACPlagi la trobareu integrada en la configuració de les activitats, però per a l’actual cal seguir el procediment següent per realitzar-ne la sol·licitud:

 • La sol·licitud s’ha de tramitar a nivell d’estudis, pel tècnic o responsable respectiu, on s’agrupin totes aquelles assignatures que es volen activar.

 • S’han d’especificar una per una totes les assignatures i les respectives PAC que es volen incloure per a la detecció de plagi via full de càlcul que trobareu en aquest enllaç. El document és molt senzill d’omplir (en el document ja hi ha inclòs a mode d’exemple dues assignatures), únicament hi ha 4 camps:

  Codi (camp obligatori): codi de l’assignatura (no descuidar-se cap dígit ni el punt, vigilar que alguns editors de fulls de càlcul canvien el punt per coma)

  Nom (camp obligatori): nom de l’assignatura (no pot ser l’acrònim, sinó la forma estesa), per exemple: “Dret processal”

  PACs (camp obligatori): llista numerada de totes les activitats que voleu que siguin processades (Atenció: s’han d’especificar una per una en el mateix ordre en què apareixen al RAC)

  Assignatures Relacionades: llista dels codis de les assignatures que contenen el mateix nombre i ordre de PACs i que s’han de comparar. Aquest camp no és obligatori i només cal omplir-lo per aquelles assignatures que realitzen les mateixes PACs perquè l’assignatura té un equivalent al campus CAT o a altres estudis. En cas d’haver-hi més d’un codi aquests han d’estar separats per una coma.

 • Un cop omplert el document ens el feu arribar via l’eina F6 [entrada d’incidència – Sistemes d’informació > Tec. Educativa – suport administradors de campus > CVUOC (IB) i PG > General]

 • Els que tingueu alguna necessitat especial com és la comparació de PACs que contenen codi font (Java o C), les peticions per aquests tipus de detecció no s’hauran d’incloure en aquesta fulla de càlcul i caldrà sol·licitar via una nova entrada d’incidència la seva activació. En aquesta altra sol·licitud haureu d’indicar per a cada PAC la llista de fitxers a cercar dins del lliurament (separats per comes) i el tipus de codi que són (codi-c o codi-java).

Estem treballant perquè en un futur aquest mecanisme sigui configurable des de l’aula, com és el cas de la nova aula centrada en l’activitat.

Aprofitem per enviar-vos l’enllaç a l’espai de PACplagi del blog de les aules on trobareu tota la informació referida a aquesta eina. Aquí amés hi trobareu un enllaç al manual d’ús.

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració i bon semestre!