Avaluació prova pilot VídeoPAC

Durant aquest segon semestre del curs 2012-2013 hem dut a terme una prova pilot amb l’eina de vídeoPAC.

Aquesta eina permet l’enviament de PACs en forma d’àudio o de vídeo.

De l’avaluació duta a terme d’aquesta prova pilot amb la professora responsable i el consultor de l’assignatura podem concloure el següent:

  • L’enviament de les PACs en format multimèdia ha d’estar justificat i contextualitzat. L’enviament d’una PAC en format de vídeo suposa un esforç a l’estudiant, és per aquesta raó que cal incloure aquest tipus d’activitat dins d’un context que justifiqui el per què es demana fer-ho en vídeo. A partir d’aquesta conclusió se’ns acudeixen diferents maneres de contextualitzar aquesta activitat: incloure vídeos per part dels consultor a l’aula, avaluació de les competències orals, i/o ús del vídeo com a eina de presentació inicial d’estudiants i docents.
  • Crear vídeos pels estudiants és una tasca complexa. Molts estudiants no han fet mai un vídeo, sovint doncs són molts els dubtes que tenen alhora de crear-lo. Es necessari crear documentació de suport per resoldre fàcilment aquests dubtes i fer que crear un vídeos resulti una cosa fàcil i àgil.
  • L’esforç i dificultats per crear el vídeo van afectar al lliurament de l’activitat i també al seguiment de l’assignatura.
  • Els vídeos lliurats són de qualitat. Tot i l’esforç que suposa per l’estudiant la creació del vídeo, la qualitat de l’activitat resulta ser alta.

Tant la professora responsable com el consultor volen continuar amb la prova pilot del VídeoPAC per tal de poder avaluar les competències d’expressió oral dels estudiants tot tenint en consideració les lliçons apreses d’aquesta primera prova.