Prova pilot nou format web (HTML5)

Durant el semestre 2012-2 (Febrer – Juny 2013) s’ha dut a terme la prova pilot dels materials en HTML5. Aquesta prova pilot ha consistit en posar, en algunes assignatures, el nou format web en HTML5. Aquest nou format es fa, igual que l’anterior, a partir de l’XML, però canvia el tipus d’HTML utilitzat així com al presentació dels continguts.

En aquests enllaços podeu veure un material en els dos formats:

Al final del semestre s’ha fet una valoració del nou format mitjançant tres eines: un estudi d’usabilitat amb professors, consultors i estudiants, les dades de visites extretes de Google Analytics per analitzar l’ús per part dels estudiants, i una enquesta per obtenir-ne una valoració qualitativa.

En termes generals, el canvi es valora positivament. En properes etapes del projecte el material es farà evolucionar per tal de facilitar la integració de materials multimèdia, la millora de la navegació, la lectura en dispositius mòbils, eines per a l’anotació dels materials, etc.

Estudi d’usabilitat

En l’enllaç següent hi podeu veure les conclusions de l’estudi d’usabilitat, en la part que afecta el material en HTML5, realitzat amb professors, consultors i estudiants.

Durant el test s’han fet tests d’ús i entrevistes personals amb 3 professors, 3 consultors i 3 estudiants, homes i dones, i d’edats entre els 25 i els 55 anys. En el cas de l’HTML5, els usuaris han disposat d’una maqueta funcional per tal d’avaluar-ne el funcionament.

Tots tres perfils, professors, consultors i estudiants, coincideixen en què el nou format millora la presentació dels continguts i la navegació, si bé aquest darrera element encara ha de millorar.

Google Analytics

En la imatge següent podeu veure una comparativa entre el material web i el material web HTML5. El segon té moltes menys visites, perquè es compta el global i només hi ha unes poques assignatures amb el nou format: el format HTML5 només acumula un 0,5% del total de visites al total de formats de materials, contra el 12% del material web antic.

En la comparació destaca el fet que el nou format té molta més duració per visita: passa dels 4 minuts als 12 minuts de mitjana per usuari. A més, en el nou format els usuaris hi retornen més sovint: un 73% de les visites són d’usuaris que ja l’han visitat abans, per només un 56% del format antic.

Comparació a Google Analytics entre el material web i el nou format HTML5

Enquestes

En l’enquesta que es va realitzar als estudiants es feien preguntes sobre l’ús dels formats en general, però tres preguntes en feien referència al material HTML5 en concret.

Els estudiants es mostren satisfets amb el nou format, i en destaquen alguns aspectes a millorar. La seva percepció del canvi, però, és positiva.

En la primera pregunta, els aspectes més destacats són la navegació web i la navegació per dispositius mòbils. Imprimir i desar el material en local

Primera pregunta de l'enquesta sobre HTML5

En la segona pregunta es veu que el fet de tenir el material en local torna a ser una prioritat. Després hi ha altres elements, entre els quals el disseny gràfic es deixa com un dels menys importants.

Segona pregunta de l'enquesta sobre HTML5

I en la tercera pregunta es valora com a positiu el canvi en general per un 70% dels usuaris.

Tercera pregunta de l'enquesta sobre HTML5