Fent un CourseSprint per a repensar una assignatura

El Course Sprint és una metodologia per definir o redifinir les activitats d’aprenentatge d’una assignatura de manera col·laborativa en un sol matí, i adaptar-la així a la nova aula centrada en l’activitat.

Els professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació César Córcoles i Carlos Casado i el consultor Daniel Julià han participat en la primera sessió de CourseSprint per a l’assignatura de “Gestors de Continguts” i han valorat la sessió molt positivament.

Aquesta és la planificació de la sessió:

Ordre

Hora d’inici – Final

Activitat

Duració

0

9:15 – 9:45

Introducció a l’aula centrada en l’activitat

30 minuts

1

9:45 -10:00

Introducció al Course Sprint

15 minuts

2

10:00 – 11:30

Decidir de forma conjunta les activitats d’aprenentatge (panell amb post its, brainstorming, objectiu específic associat que podrien estar marcats al panell)./ Documentalista fa cerca per activitats

1 hora brainstorming activitats i 30 minuts recursos associat a activitat

11:30 – 11:45

Cafe

15 minuts

3

11:45 – 12:00

Distribuir les activitats per a fer el seu desenvolupament

15 minuts

4

12:00 – 13:30

Enunciar i desenvolupar l’activitat: enunciat, objectius específics, calendari, participacio i eina / Documentalista fa la cerca de recursos

1 hora i 30 minuts

5 13:30 – 14:00 Posada en comú i fer un sumari de les tasques pendents (per exemple, generar nous recursos… distribuir-les) 30 minuts

Per aquesta sessió hem comptat amb la col.laboració de biblioteca que ens donen suport a la cerca de recursos adients per a cada una de les activitats que es van plantejant durant la sessió. En aquest cas l’Eli Cervera ens va acompanyar en aquesta primera experiència de CourseSprint.

El resultat de la sessió va ser le creació i desenvolupament de 4 activitats, totes elles desenvolupades i amb els recursos i materials associats.

Si estàs interessat en fer un CourseSprint accedeix al següent formulari, ens posarem en contacte amb tu per organirzar-ho.

Volem agraïr molt i molt la participació en aquesta primera experiència Sprint a tots els assistents. Gràcies!