Ús dels wikis a l’assignatura “Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana”

El passat 28 de maig a la sessió d’eines docents dels estudis de Psicologia, la consultora del Grau de Filologia Catalana Carme Bové, va compartir amb nosaltres la seva experiència docent amb l’ús de l’eina de wiki a l’aula de la UOC.

La Carme utilitza el wiki a les seves aules com a eina per a CREAR, COMPARTIR i COL.LABORAR.

Una de les activitats que posa en marxa en les seves aules és “organitzar un congrés sobre algun tema relacionat amb l’aprenentatge, per exemple sobre motivació o atenció a la diversitat”. Amb aquesta premissa els estudiants han de: organitzar el programa del congrés; aportar-hi escrits; penjar-hi presentacions; debatre entre ponents.

Una altra activitat que proposa als seus estudiants que treballin a través del wiki és “elaborar una seqüència didàctica en forma de webquest”. En aquest cas els estudiants han d’organitzar-se per grups i decidir la forma i el contingut de la seva webquest.

Una tercera activitat amb wiki que ens proposa la Carme és la “creació d’un dossier d’aprenentatge”. En aquest cas, cada estudiant treballa de forma individual però obrint el seu treball a la resta de companys, de manera que tot el contingut dels dossiers d’aprenentatge són oberts a tot el grup classe.

A continuació podeu consultar la presentació que la Carme va utilitzar a la sessió per parlar-nos de la seva experiència docent.