Jornades eines docents als Estudis de Psicologia

El passat 28 de maig vem participar en les Jornades de Psicologia sobre les eines docents de l’aula. La sessió estava orientada especialment a mostrar experiències docents amb l’ús de diferents eines. el programa de la sessió va ser el següent:

17.00h Presentació de la jornada – Guillermo Bautista
17.05h Presentació de Serveis per a l’aprenentge – Muriel Garreta
17.10h L’aula centrada en l’activitat – Alícia Valls
17.30h Experiències docents amb vídeos
— Present@ – Toni Pérez, Jordi Conesa. (20 minuts)
Langblog – Jackie Robbins (20 minuts)
— Idees i eines per a fer vídeos docents – Mireia García (20 min)

18.30 Pausa/ Café
19.00h Experiències amb eines docents
Wikispaces – Carme Bové. (20 minuts)
Twitter a l’aula – Oscar Martínez (20 minuts)
— Repàs d’eines docents – Muriel Garreta

19.45 Eines per a l’avaluació: efeedback, PAC plagi, RAC – Gemma Aguado

A la sessió van assistir unes 40 persones entre professors i consultors dels estudis que van mostrar la seva motivació per posar en marxa noves metodologies docents arrel de veure les experiències docents presentades.