Finalització projectes APLICA 2012

Us presentem a continuació una recopilació dels projectes APLICA 2012 en els que hem col.laborat. Els trobareu agrupats per temàtiques i amb una breu explicació dels objectius aconseguits per a cada un d’ells.

Entorns docents específics

 • PhDPlace: Aquest projecte ha permès provar un entorn com el Moodle per al desenvolupament de l’activitat del Doctorat d’Educació i TIC (eLearning) i del Màster en Gestió Cultural. Actualment estan en marxa 4 aules utilitzant aquest LMS integrat al Campus de la UOC.
 • Comcity/UOCom: UOCom és un entorn de pràctiques desenvolupat en el marc de l’assignatura de treball final de grau dels Estudis de Comunicació. Aquest entorn ha permès simular una agència de comunicació virtual on els estudiants han pogut desenvolupar les pràctiques de forma virtual. Actualment l’entorn segueix en marxa per aquest nou semestre al Grau de Comunicació.

Eines docents per les aules

 • UOC Quizzes: Per integrar els quizzes a l’aula s’ha fet servir l’entorn de Moodle. De forma paral.lela, per a la seva publicació en plataformes mòbils s’ha fet servir l’eina de microblog de l’aula. S’ha utilitzat en 1 assignatura dels Estudis de d’Informàtica i Multimèdia. La publicació a través de l’eina de microblog s’ha fet servir únicament com una prova pilot.
 • Wiki Quizzes: En aquest projecte l’interès era que els propis estudiants poguessin crear quizzes. De nou l’eina de Moodle ha estat la utilitzada en aquest cas per poder gestionar els permisos dels estudiants i que poguessin crear-los. Es va realitzar una prova pilot a 2 assignatures dels Estudis d’Humanitats. Actualment els mateixos estudis ho segueixen utilitzant.
 • UOC Poll: Per aquest projecte s’ha utilitzat el mateix sistema de moodle, en aquest cas la funcionalitat de “choice” o consulta, i el microblog. Es van dur a terme en 3 assignatures en mode de prova pilot.
 • PELP: Aquest projecte ha permès desenvolupar una Plataforma online per l’aprenentatge de llenguatge de programació conjuntament amb els Estudis d’Informàtica. Es troba encara en fase de prova pilot.
 • Business Game: Integració d’un simulador empresarial als estudis d’Economia i Empresa. L’eina integrada es troba en funcionament.
 • Virtualització de l’aprenentatge col.laboratiu: Per aquest projecte es va integrar dins dels BBForos (nous fòrums de l’aula), una funcionalitat que permetia convertir els fils de conversa en un vídeo, caracteritzant als participants de la conversa amb avatars i fent la locució del text de cada missatge. Es va realitzar una prova pilot el primer semestre del curs del 2012-2013 a l’assignatura de Gestió d’organitzacions i projectes informàtics dels Estudis d’Informàtica. Actualment s’està utilitzant a la mateixa assignatura.

Ús del processament del llenguatge natural (PLN) per a facilitar les experiències d’ensenyament-aprenentatge

 • ESPRESSO: Aquest projecte ha permès el desenvolupament de l’EXPRESSO una eina que detecta automàticament els errors gramaticals d’una contribució de l’estudiant i suministra un informe d’errors. A l’avaluació de l’eina es van detectar una sèrie d’errors que s’estan corregint. Actualment es troba en fase de desenvolupament.
 • Millora del sistema d’adaptació d’estudis previs: Aquest projecte té com objectiu crear una eina de processament de llenguatge natural que li estalvïi temps de dedicació al personal que participa en l’adaptació d’estudis previs (AEP), com són tècnics de gestió, professors, i coordinadors de titulació. S’ha fet una avaluació de l’eina amb un compendi de 52 documents que van passar una AEP real dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

Tecnologia dels materials i gestió dels recursos

 • ER- Cycle: El projecte ER-Cycle va analitzar i proporcionar un conjunt d’avaluacions sobre diferents eines per a l’autoria orientades al tractament didàctic i a un procés editorial eficient i flexible. Així, s’han obtingut (1) valoracions sobre eines digitals per a la producció de continguts educatius, (2) s’ha estudiat l’eficiència i l’ús d’aquestes eines en diferents configuracions del procés editorial i amb la intervenció de diferents agents. S’han pilotat en aules reals els continguts generats i avaluar-ne qualitat docent, especialment pel que fa al seu tractament didàctic.
 • iBookLab: Per aquest projecte s’ha desenvolupat un material docent que integra a més de material multimèdia com vídeos de youtube o imatges, altres recursos de les xarxes socials com per exmemple missatges del Twitter. Durant el primer semestre del curs 2012-2013 es va provar en els estudis d’economia. En breu es trobarà en el itunes.