Prova Pilot amb VídeoPAC: una eina per l’enviament de PACs multimèdia

Aquest segon semestre del curs 2012-2013 la professora d’Economia i Empresa Carolina Hintzman posa en marxa una prova pilot amb l’eina de VídeoPAC.

videopac

L’eina de vídeoPAC intenta respondre a la necessitat d’alguns professors de tenir un espai a l’aula on els estudiants puguin enviar una PAC en format multimèdia (àudio o vídeo) només visible pel consultor.

Actualment existeixen dos eines de l’aula que permeten aquest enviament d’arxius multimedia com el Langblog o el Present@. En ambdues eines però l’arxiu publicat per l’estudiant és visible per la resta de companys de l’aula.