Guixa: la nova aplicació de pissarra

Des del departament de serveis per a l’aprenentatge i arrel de les necessitats dels nostres professors i estudiants per comunicar-se, aprendre i compartir coneixements, s’ha desenvolupat una nova aplicació que permet als professors fer vídeos explicant conceptes mitjançant el dibuix en una una pissarra digital.

Prèviament es va fer un benchmarking de les aplicacions que hi havien en aquell moment al mercat per aprendre de les seves oportunitats i recollir les necessitats bàsiques. En tot moment s’ha buscat la simplicitat de la eina per sobre de funcionalitats molt avançades.

Els objectius de l’aplicació són entre d’altres:

– acostar el professor i l’usuari superant la fredor d’una classe virtual.
– oferir suports digitals per l’aprenentage – ensenyament.
– trobar canals que facin l’aprenentge més enriquidor.

L’aplicació registra el dibuix sobre la pissarra, i alhora grava el so de la seva explicació. El resultat s’exporta com a vídeo i àudio, en tres sortides diferents: vídeo + àudio; fitxer només de vídeo; i fitxer només d’àudio.
L’aplicació pot ser utilitzada per professors de tots els àmbits com per exemple per explicar conceptes complexes (com ara fórmules matemàtiques) o per explicar obres d’art adjutant la imatge i assenyalant els possibles elements.

Ja es pot descarregar a l’apple store per a dispositius ipad i en breu estarà també disponible per dispositius android.

L’equip de serveis per a l’aprenentatge.

guixa