Pick Up Idees 2: Una jornada sobre els vídeos docents

El passat dimarts 20 de novembre va tenir lloc la segona Pick Up Idees. Aquest any la temàtica de la jornada es va centrar en els vídeos docents. Pick Up Idees 2 és una acció educativa dirigida al col·lectiu docent interessat en ampliar els seus coneixements, didàctics i de domini tècnic, sobre la utilització pedagògica del vídeo dins dels processos d’ensenyament-aprenentatge. En concret, la jornada tenia com objectiu:

  1. Oferir al professorat coneixement dels usos pedagògics del vídeo a les aules
  2. Crear un espai d’aprenentatge entre iguals (peer learning), que permetés compartir i transferir diferents coneixements i experiències relacionats amb la integració educativa del vídeo
  3. Establir connexions amb altres professionals amb interessos comuns vinculats a la utilització del vídeo a les classes.
  4. Conèixer i portar a la pràctica les diferents etapes de realització d’un vídeo mitjançant diferents eines i/o dispositius.

Per tal d’assolir aquests objectius, la jornada es va composar d’un conjunt de presentacions breus amb docents i experts en vídeos docents. La combinació de presentacions teòriques i pràctiques va oferir una visió global de elements i etapes de creació de vídeo per usos educatius i l’aproximació a aquesta temàtica a partir de casos pràctics presentats per professors.

La dinàmica de participació de la jornada confirma l’interès dels docents per introduir el vídeo en les seves aules amb objectius pedagògics diversos però sempre amb una clara intenció de millorar la seva tasca docent.

Com a complement i continuïtat de la jornada, hem posat en marxa el blog de suport multimèdia: http://videoedu.blogs.uoc.edu. En aquest espai, que s’anirà alimentant progressivament, trobareu recursos i recomenacions per a fer vídeos docents.

La Jornada Pick Up Idees és una iniciativa del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), de la Universitat Pompeu Fabra. La primera d’aquestes jornades es va celebrar a la UPF (2011) i es va centrar en reconèixer formats multimèdia de presentacions. Al 2013 a laUnitat d’Innovació Docent en Educació Superior, de la Universitat Autònoma de Barcelona serà l’encarregada d’organitzar la que serà la tercera jornada Pick Up Idees.