Projecte per a la millora de la formació professionalitzadora: MQD de dret

MQD de dret és un projecte de Millora de la Qualitat Docent que vol

“millorar la formació professionalitzadora a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’adquisició de les competències professionals”.

En el context d’aquest projecte i durant el curs del 2011-2012 s’han dut a terme diferents proves pilot en els estudis de dret on s’han usat diferents eines de l’aula juntament amb metodologies i activitats que afavoreixen el treball de les següents competències:

  • Resolució de situacions problemàtiques
  • Treball en equip i lideratge
  • Planificació de l’activitat professional
  • Cerca i utilització de fonts
  • Negociació, argumentació, mediació i arbitratge

Algunes de les tecnologies utilitzades per treballar aquestes competències han estat el Langblog, el wiki, el xat, l’eina de videoconferència de Blackboard, el bbfòrums i el microblog.

En aquest moment estem en la fase de tancament del projecte, realitzant les accions d’avaluació de les proves pilot com qüestionaris finals i focus groups amb experts i estudiants.