Prova pilot del nou LANGblog

Des de fa uns quants semestres, el LANGblog ha passat a ser una eina estàndard a disposició dels professors i estudiants de la UOC. Aquesta eina està ideada per avaluar les competències orals dels estudiants, i sovint és utilitzada en assignatures relacionades amb la pràctica de llengües foranes.

L’arquitectura de l’eina LANGblog original està basada en els següents components:

  • Gestor de continguts: WordPress
  • Media Server: Red 5

Aquest semestre, aprofitant l’actualització de versió del gestor de continguts WordPress, s’ha desenvolupat una nova versió del LANGblog que integra les següents característiques:

  • Nou tema que proporciona una interfície més moderna i funcional.
  • Substitució del media server Red 5 pel servei de Kaltura que proporciona millor fiabilitat i rendiment.

A continuació teniu una captura de pantalla d’una activitat en el nou LANGblog, on la professora ha penjat un vídeo:

El pilot sobre aquesta nova versió de l’eina s’aplicarà sobre tres assignatures amb gairebé un miler d’estudiants. S’espera que en propers semestres aquesta versió del LANGlog substitueixi a la totalitat dels LANGblogs actuals de les aules de la UOC.

Tingueu en compte que aquest nou LANGblog només està disponible per a les aules del semestre actual en endavant, i per tant no afecta a semestres anteriors.