Usos de la plataforma de Kaltura

L’any 2010, en el marc d’un projecte APLICA, es va contractar el servei de Kaltura per tal de donar resposta a una necessitat docent d’edició de vídeos online i col·laborativament. Des d’aleshores, l’ús de la plataforma s’ha anat ampliant i actualment s’utilitza en diversos projectes.

D’altra banda, a més a més del servei contractat, s’ha instal·lat la versió de programari lliure de Kaltura a l’entorn UOC per a fer-ne proves.

Els projectes que actualment utilitzen Kaltura són:

Editor de vídeo avançat: Continua la prova pilot per la qual es va contractar inicialment Kaltura. L’objectiu és la col·laboració en línia entre els estudiants d’un mateix grup per editar un vídeo. Per a fer-ho, els estudiants es gestionen amb un blog (WordPress) i després cada grup realitza l’edició d’un vídeo usant les funcionalitats de l’editor avançat de Kaltura: retallar i
enganxar seqüències de vídeo, afegir efectes, etc.

Langblog: En el marc del projecte SpeakApps, s’ha desenvolupat una nova versió del Langblog que utilitza el Kaltura enlloc del Red5. La prova pilot s’ampliarà a les aules de la UOC entre aquest i el proper semestre.

Vídeos a les aules: Els vídeos de presentació dels professors de les seves assignatures estan a Kaltura. En aquests moments tenim 50 aules i 32 assignatures, amb un total de 1071 estudiants. En aquests dos mesos que portem del semestre s’han realitzat unes 400 visualitzacions d’aquests vídeos, gairebé el 40% dels 1071 estudiants.

Present@: L’eina de presentació de treballs en vídeo també utilitza el Kaltura. Els estudiants poden o bé pujar el vídeo que han gravat en el seu ordinador o el graven directament amb el Kaltura. L’eina permet també la visualització i descàrrega dels vídeos.

eFeedback: L’eFeedback té per objectiu poder fer comentaris als estudiants amb àudio i vídeo des del RAC.

Sincronització/Backup: S’han implementat un conjunt de processos per realitzar un còpia de seguretat de tot el contingut del Kaltura de pagament en el Kaltura open source instal·lat a la UOC. L’objectiu és alliberar espai de la plataforma per tant de reduir-ne el consum, així com tenir una copia accessible dels vídeos realitzats amb l’aplicació Langblog en els últims tres semestres.