Prova pilot correcció de PACs amb editor online (Crocodoc)

La correcció de les activitats d’aprenentatge dels estudiants és una tasca clau dels consultors i el feedback que reben els estudiants és bàsic per al seu procés d’aprenentatge. Per aquest motiu, estem treballant en diferents línies per a facilitar i millorar l’avaluació:

El semestre passat vam integrar al RAC una eina de correcció online (Crocodoc) que permet l’anotació de documents. La prova pilot es va dur a terme amb un conjunt petit d’assignatures i el feedback ha estat menys positiu de l’esperat: els consultors ho han trobat lent i menys pràctic que anotar un document Word.

El vídeo mostra la integració al RAC i el funcionament de Crocodoc.