Millores al RAC – primer semestre 2012

El Registre d’Avaluació Continua és una eina d’ús massiu i un element clau en el procés d’aprenentatge dels estudiants. Constantment, estem millorant i enriquint aquesta aplicació per tal de donar resposta a les necessitats d’estudiants i consultors.

Aquesta és la llista de les darreres millores:

  • Millora de la navegació entre estudiants des de les pantalles de l’historial
  • Únicament es desa la primera data de descàrrega d’una PAC per part del consultor
  • Millora de la visualització de l’enllaç de descàrrega dels adjunts des dels comentaris
  • Exportació en full de càlcul: l’exportació es fa amb el format XLS d’Excel, d’aquesta manera es facilita la importació posterior
  • Millora del missatge de confirmació de recepció de la PAC
  • Tots els comentaris que s’incorporen als estudiants amb una N s’envien també al seu correu
  • Incorporada una pantalla de confirmació al prémer el botó de “publica notes”
  • Incorporat el càlcul de les intervencions dels estudiants les fetes als BBForums
  • Únicament es mostra el botó de “publica notes” si no existeix data de publicació de la nota per aquella PAC

Hi continuarem treballant.