L’eina PACPlagi continua creixent: 420 assignatures l’utilitzen

Aquest és el cinquè semestre que tenim en funcionament dins de les aules l’eina PACPlagi. Aquesta eina té per objectiu detectar i eveitar el plagi dins la comunitat UOC i té com objectius principals:

 • La detecció de la no originalitat dels treballs lliurats pels estudiants, i
 • Fomentar l’ús correcte d’informació de tercers.

Les característiques més destacables de l’eina són:

 • Capacitat de processar tant documents redactats amb llenguatge natural (MS-Word, OpenOffice, PDF, …), com en llenguatge de programació (Java, C).
 • Visualització de les similituds dins dels propis documents.
 • Valoració de la similitud de manera global entre parelles de documents per mitjà d’un percentatge.
 • Capacitat d’extracció de l’enunciat en els lliuraments dels estudiants, per tal de millorar l’eficiència.
 • Eina transversal a tota l’assignatura, compara totes les aules; també pot comparar assignatures entre estudis i entre semestres.

Aquest semestre més de 420 assignatures entre el campus CAT com el IB utilitzen l’eina, consolidant-la com una eina útil per a la tasca del professorat. Podem veure en la taula inferior la progressió en els darrers dos anys de l’evolució de la implantació dins les aules.

Cal destacar que és un projecte que s’està millorant contínuament, com a línies de treball actuals i futures tenim:

 • L’habilitació de la detecció entre documents de diferents idiomes (cross-idioma)
 • El redisseny de les interfícies i la usabilitat
 • El suport a la normativa de còpia
 • El canvi de perspectiva: educar versus penalitzar
 • Noves eines pels estudiants: ajuda a l’edició