El wiki com a entorn per al material docent

Els entorns wiki ofereixen un espai de creació col·laborativa que cada vegada més professors utilitzen per a crear recursos d’aprenentatge. Els wikis presenten una sèrie d’avantatges:

  • Faciliten l’autoria col·laborativa entre els diversos autors i els propis estudiants.
  • Poden ser actualitzats fàcilment pel propi professor de l’assignatura.

I també una sèrie de punts que cal tenir en compte:

  • Encara no ofereixen una sortida en multiformat (xml, pdf, html, epub, mobi, mp3, mpeg4).
  • Sovint els recursos docents no estan “pensats des de zero” per ser creats en wiki.

Els projectes Edwik (sobre Mediawiki) i i XWiki van encaminats a solucionar aquests darrers problemes.

Un dels materials docents que s’ha publicat darrerament s’ha fet utilitzant les plantilles del projecte EdWiki:

  • Tècniques de recerca en informació i documentació (cat i cast)

Altres materials docents s’han fet sobre l’eina de l’aula Wikispaces:

  • Desenvolupament de programari (cat i cast).

Conjuntament amb l’equip de Serveis de Biblioteca per a l’Aprenentatge, s’ha establert un circuit per a donar resposta a aquells professors que vulgueu utilitzar el wiki com a eina d’edició i actualització dels materials.