El tractament didàctic al projecte ER-Cycle – APLICA 2012

En els continguts educatius, el tractament didàctic facilita l’adquisició de coneixement perquè posa a disposició de l’estudiant recursos per a afrontar aquest aprenentatge. El projecte ER-Cycle analitza i proporcionarà eines per a l’autoria orientades al tractament didàctic i a un procés editorial eficient i flexible. El context d’aquest treball és una de les línies que Tecnologia Educativa ha estat portant a terme els darrers anys: la implantació del multiformat.

Els objectius del projecte es poden resumir:

  • Oferir i adequar eines digitals per a la producció de continguts educatius, posant especial èmfasi en l’autoria i el tractament didàctic i en els rols de l’autor i el PRA.
  • Estudiar l’eficiència i l’ús d’aquestes eines en diferents configuracions del procés editorial i amb la intervenció de diferents agents, des de l’autoedició fins a l’edició tradicional subcontractada a editorials externes.
  • Pilotar en aules reals els continguts generats i avaluar-ne qualitat docent, especialment pel que fa al seu tractament didàctic.
  • Estudiar fins a quin punt i en quins casos cal mantenir determinats agents en una cadena de producció de continguts educatius basada en eines digitals. En especial es vol valorar si l’autor i el PRA poden assumir més protagonisme i si això millora o no la qualitat pedagògica dels continguts docents.

Amb tots aquests propòsits, s’ha escollit l’eina XWiki com a plataforma pel desenvolupament de l’eina.