XWiki, la nova generació de wiki

L’any 2005 es va posar la primera eina de wiki per a ser usada en l’entorn UOC. Des d’aleshores s’han integrat i fet proves amb diferents eines com el JSPwiki, el PMwiki, el TikiWiki i el MediaWiki. Actualment, l’eina més usada és el wikispaces.

Per continuar amb la millora de les eines de l’aula i l’actualització del programari, aquest semestre encetem una prova pilot amb un nou tipus de wiki. L’XWiki és una nova generació de wikis que permet tenir un entorn clàssic wiki a més de tots les avantatges que dóna un gestor de continguts.

Les característiques més destacables del XWiki són:

  • Dóna una sortida a una diversitat de formats: PDF, ODT, RTF, XML or HTML.
  • Permet l’edició del wiki per mitjà del MS Office i Open Office.
  • Facilita l’adaptació del look and feel.
  • Té en compte el Mobile Friendly.
  • Integra la gestió i creació de formularis.
  • Permet la integració del wiki com un Portlet.
  • Ofereix una comunicació bidireccional entre altres aplicacions i el mateix wiki.
  • Permet veure el wiki com una plataforma de desenvolupament a fi de crear noves aplicacions per mitjà del llenguatge de programació Java.
  • És de codi obert.

Actualment, la incorporació del XWiki a l’entorn de la UOC l’estem treballant en les següents línies:

Captura de pantalla d'XWiki