Repositori d’activitats pel projecte SpeakApps

El projecte SpeakApps consisteix en una plataforma virtual i de codi obert que reuneix les aplicacions TIC i els materials pedagògics necessaris per a la pràctica en línia de les habilitats orals d’una llengua. La plataforma de SpeakApps assisteix, així, a una comunitat integrada per professors i estudiants de llengües estrangeres.

Un dels objectius, orientat a la sostenibilitat, és oferir a la comunitat d’usuaris un repositori d’activitats per les diferents eines del projecte (LANGblog, Tandem i Videochat). És per això, que per mitjà de l’eina XWiki, s’ha construït una comunitat social virtual per la creació i compartició d’activitats.

Les avantatges d’utilitzar l’XWiki han estat moltes:

  • Es tracta d’una eina versàtil que permet adaptar-la a les nostres necessitats.
  • La gestió de la comunitat virtual que es necessitava pel projecte ja està desenvolupada en el marc del XWiki i, per tant, no ha calgut desenvolupar-la.
  • L’esforç de disseny i implementació l’hem pogut centrar en la creació dels formularis per les activitats.