Actualització a Moodle 2.3

Aquest semestre hem psoat la versió de Moodle 2.3 a l’entorn UOC en prova pilot, per tal de donar suport a diversos projectes APLICA i assignatures que necessiten plugins específics qüestionaris, enquestes i consultes (quizzes i polls).

En l’actualització, hem passat de la versió 1.9 de moodle a la 2.3. Actualment està instal·lat en una màquina virtual de desenvolupament per poder fer les proves pilot, i es preveu tenir-lo en producció com a eina disponible per al proper semestre (2012-2).

Aquesta nova versió de Moodle, a més de ser compatibles amb aquests plugins, té més opcions i millora la usabilitat.

L’entorn Moodle està disponible com a eina dins de les aules UOC per aquells professors que ho necessiteu. L’aula Moodle apareix dins de l’aula UOC com una eina més en el menú esquerre. Cal tenir en compte que no hi ha lligam entre Moodle i les eines com el RAC o el pla docent.