Quizzbattle: els estudiants fan les preguntes – APLICA 2012

El projecte Quizzbattle és un APLICA 2012 que aquest semestre posem en prova pilot: es tracta d’una eina, basada en moodle, que permet crear qüestionaris, i proporciona l’enllaç a través del microblog de l’aula; el qüestionari es pot respondre en format web o a través d’un dispositiu mòbil.

La diferència amb UOC Poll (APLICA 2012) és que, en aquest cas, no és el consultor qui crea els qüestionaris, si no els mateixos estudiants. Aquests han de plantejar la pregunta, donar una sèrie d’opcions de resposta (de les quals només una és la correcta), i donar una explicació sobre la resposta.

Amb totes les preguntes generades pels estudiants, el consultor en pot fer un qüestionari.

A continuació podeu veure unes captures de pantalla de la interfície per a consultors i estudiants.

Pantalla del Consultor 1

Pantalla del Consultor 2

Pantalla del Consultor 3

Pantalla del Consultor 4

Pantalla del Consultor 5

Pantalla del Consultor 6

Pantalla del Consultor 7

Pantalla de l'Estudiant 1

Pantalla de l'Estudiant 2

 

Pantalla de l'Estudiant 3

Pantalla de l'Estudiant 4