Benchmarking d’eines de quizzes

Objectius

Durant aquest any 2012 es realitzen tres projectes APLICA que tenen la necessitat d’utilitzar eines de Polls i de Quizzes. Per aquest motiu, hem dut a terme un benchmarking de diferents eines.

Benchmarking

En el procés s’han analitzat fins a 24 eines, de les quals n’han quedat 6, amb les quals s’han realitzat proves d’instal·lació i ús en un entorn local.

Requisits

Les eines han de complir tres requisits mínims:

  1. S’han d’ajustar a les necessitats del projectes als quals han de donar servei.
  2. S’han de poder integrar amb el campus virtual.
  3. Han de comptar amb algun sistema d’autenticació SSO que identifiqui els usuaris dins del sistema.

Anàlisi

De cada eina se n’han descrit els avantatges i desavantatges que comporten per al seu ús integrat en el campus. En la presentació següent hi podem veure la descripció detallada per cadascuna d’elles.

En aquest enllaç hi podeu veure l’anàlisi completa.

Conclusions

De totes les eines analitzades, les més adequades són les que venen integrades amb la versió 2.2 de Moodle, i són les que finalment s’utilitzaran.