Algunes dades sobre l’ús del Microblog a l’aula.

El microblog de l’aula és una eina sencilla que permet l’enviament de missatges breus (120 caracters) a l’aula. Els estudiants poden utilitzar aquest recurs accedint des de l’aula o des del mòbil i ho poden fer amb objectius i usos molt diferents.

En aquest mateix blog podeu trobar un post amb alguns dels resultats de la prova pilot del microblog a l’aula feta durant el primer semestre del curs 2010-2011. Volem però en aquest nou post sobre l’ús del microblog publicar alguns dels resultats obtinguts en el qüestionari inicial i final als estudiants d’aquesta prova pilot, referits sobretot a recollir informació sobre l’ús que es fa d’eines de microblog, l’ús del mòbil per accedir a aquest recurs així com també preguntes dirigides a saber si han utilitzat el microblog de l’aula i com ho han fet. Alguns del resultats obtinguts els trobareu en els següents documents:

Qüestionari inicial (152 estudiants)

Qüestionari final(52 estudiants)