Al blog de les aules estem de reformes!!!

Des del seu inici, el blog de les aules s’ha creat per a donar suport als professor100px-under_construction_icon-bluesvgs en la vostra tasca docent a les aules virtuals de la UOC. Poc a poc s’ha anat afegint informació fonamental, notícies i explicacions. També s’han creat altres blogs de suport per a diferents eines amb usos potencials a les aules.

En aquests moments ens plantegem algunes reformes de cara a millorar el suport i acompanyament als professors. És per aquest motiu que, pel moment, hem integrat dos petits canvis:

1. A partir d’ara podreu trobar els enllaços als blogs de suport a la barra lateral dreta del blog on diu “Blogs de suport”.

2. Hem creat tres espais d’interacció (a la barra lateral dreta del blog) mitjançant els quals podeu:

  • mostrar el vostre interès per a participar en proves pilot i projectes del Grup Operatiu de Serveis per a l’aprenentatge, a través de l’enllaç “Participa!“,
  • explicar-nos les vostres experiències docents per a la seva publicació al blog, a través de l’enllaç “Explica’ns la teva experiència“, i
  • fer-nos arribar idees o suggeriments, a través de l’enllaç “Suggeriments“.

Per a qualsevol altra consulta o tema, no contemplat en aquests enllaços, us podeu adreçar a nosaltres a través del correu electrònic: aula@uoc.edu.

Millorar aquest espai, és cosa de tots!