Els blogs de suport: espais de resolució de dubtes i incidències

Les proves pilot però també la incorporació de noves eines a les aules representa sovint un increment de les consultes dels estudiants i dels consultors.

A més a més de la vessant docent – del perquè i el com s’utilitza una eina en el procés d’aprenentatge – noves eines volen dir noves funcionalitats i possiblement noves dificultats i incidències a resoldre.

Per tal de donar resposta a aquest aspecte, amb la posta en marxa de Wikispaces vam obrir també un blog de suport associat. L’experiència va ser positiva i hem anat creant nous blogs a mida que hem incorporat noves eines a les aules. Aquests espais de resolució de dubtes i incidències alliberen una mica al professorat i permeten també informar sobre aspectes concrets de cada eina.

Actualment, tenim en funcionament els següents blogs de suport:

Blogs: http://pretoria.uoc.es/wpmu/bloga
E-transfoli: http://pretoria.uoc.es/wpmu/e-transfoli/
Google Apps: http://pretoria.uoc.es/wpmu/googleapps
LANGblog: http://pretoria.uoc.es/wpmu/langblog
Microblogging: http://pretoria.uoc.es/wpmu/microblogging
phpBB Forums: http://pretoria.uoc.es/wpmu/forums/
Wikispaces: http://pretoria.uoc.es/wpmu/wikispaces/