La Sílvia Sivera ens presenta l’eina Kronos

El dia 16 de març la Sílvia Sivera, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, ens va presentar les Kròniques de Kronos.

El projecte Kronos, dut a terme en el marc d’un APLICA 2010, té per objectiu controlar el temps que els estudiants dediquen a la realització d’una activitat d’aprenentatge, ja sigui per a limitar el temps de què disposen per realitzar-la com per a conèixer la dedicació que ha suposat una activitat.

L’aplicació Kronos està integrada a les aules i al nou RAC i la Sílvia ens va explicar com s’ha dut a terme el projecte i quins han estat els resultats de la prova pilot amb aquesta eina a les seves aules.